Onkoplastyka – nowa filozofia chirurgicznego leczenia raka piersi

Oncoplastic surgery – new philosophy of the breast cancer treatment

Artur Bocian1 | Krzysztof Kurczych1 | Marek Budner 2 | Piotr Kędzierawski3 | Daniel Maliszewski4 | Przemysław Jasnowski5

1 Klinika Chirurgii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2 Mammazentrum Helios Klinikum Bad Saarow, Niemcy
3 Klinika Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
4 Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
5 Oddział Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie

Artur Bocian Klinika Chirurgii Onkologicznej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, Tel.: (41) 367 43 40, Fax: (41) 367 44 40

Wpłynęło: 09.10.2015

Zaakceptowano: 25.10.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2015012

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2015;3(3):129–139

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono techniki onkoplastyczne stosowane w leczeniu chirurgicznym raka piersi. Opisano: ich historię, definicje, zalety, wskazania i przeciwwskazania, podstawy anatomiczne oraz algorytmy doboru procedur używane przez różnych autorów (Clough, Urban, Franceschini, Munhoz, Malter, Holmes). Chirurgia onkoplastyczna nie odnosi się do jednej określonej procedury chirurgicznej, a raczej oznacza pewną filozofię postępowania. Połączenie chirurgii onkologicznej z chirurgią plastyczną jest niezbędnym elementem nowoczesnego leczenia raka piersi. Tylko prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie zabiegu z uwzględnieniem prawidłowych marginesów wycięcia chirurgicznego oraz z zastosowaniem elementów chirurgii plastycznej pozwala uzyskać oczekiwany dobry efekt leczenia.

Słowa kluczowe: chirurgia onkoplastyczna, rak piersi

Abstract: The authors present oncoplastic techniques used in the surgical treatment of breast cancer. They describe their: history, definitions, benefits, indications and contraindications, anatomic considerations, algorithms of the best selection of procedure type used by various authors (Clough, Urban, Franceschini, Munhoz, Malter, Holmes). The notion of oncoplastic surgery does not refer to a particular surgical procedure, but rather represents a philosophy of surgical therapy. The combination of surgical oncology with plastic surgery is an essential part of modern treatment of breast cancer. Only proper planning and carrying out of the procedure with appropriate surgical excision margins with implementation of elements of plastic surgery can achieve the desired good effect of treatment.

Key words: breast cancer, oncoplastic surgery