Plastic surgery for bariatric patients

Ryszard J. Mądry | Jerzy Strużyna | Agnieszka Wasilewska | Katarzyna Żuchowska | Sergey Antonov | Tomasz Korzeniowski

Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej

Ryszard J. Mądry Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Tel.: (81) 752 65 38, Fax: (81) 752 65 39

Wpłynęło: 20.03.2016

Zaakceptowano: 14.04.2016

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2016005

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(1):19–25

Streszczenie: Do operacji plastycznych w ramach chirurgii postbariatrycznej należą, według częstości wykonywania: abdominoplastyka, plastyka opadniętych piersi u kobiet i pseudoginekomastii u mężczyzn, plastyka ramion, plastyka ud oraz plastyka pośladków. Operacje poprawiające kształt powłok ciała po operacjach bariatrycznych są zabiegami względnie bezpiecznymi, jeśli wykonuje się je u osób ze stabilną masą ciała, bez zaburzeń odżywiania i z uregulowanymi chorobami przewlekłymi. W trakcie operacji należy zwrócić uwagę na: prawidłowe ułożenie i ogrzanie pacjenta, profilaktykę przeciwzakrzepową i przeciwodleżynową oraz prowadzenie anestezjologiczne. Do najczęstszych powikłań pooperacyjnych należą krwiaki, surowiczaki i częściowa martwica płatów.

Słowa kluczowe: abdominoplastyka, plastyka piersi, plastyka ramion, plastyka ud, zabiegi postbariatryczne

Abstract: Post-bariatric plastic procedures, in order of performing, are abdominoplasty, breast lift (mastopexy) and breast reduction in men (pseudogynecomastia), upper arm lift, thigh lift and buttock lift. Post-bariatric body contouring surgeries are relatively safe in the weight- -stable patients with no nutritional deficiencies and stabilized co-morbidities. During the operation we have to consider the patient’s positioning and warming, perioperative thromboprophylaxis, bedsore prevention and anesthetic management. The most common postoperative complications include hematomas, seromas, and partial thickness skin flap necrosis.

Key words: abdominoplasty, breast lift, post-bariatric surgery, tigh lift, upper arm lift

Udostępnij

Evereth Publishing