Opieka nad raną przewlekłą w domu w okresie epidemii COVID-19 wywołanej przez wirus SARS-CoV-2

Quarantine and chronic venous insufficiency: from spider vein to chronic ulcer

Anna Mirosz

ORCID*: 0000-0003-4216-4022 | 0000-0002-3264-4973 | 0000-0002-7319-8543

1 Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
2 Nutrikon Sp. z o.o. w Opolu
3 Instytut Ćwiczeń Psychofizycznych Zalewski & Partnerzy w Opolu

Grzegorz Krasowski Oddział Chirurgii Ogólnej, Krapkowickie Centrum Zdrowia, os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, e-mail: g.krasowski@wp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.04.2020

Zaakceptowano: 06.05.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2020016

Forum Leczenia Ran 2020;1(2):59–68

Szanowni Państwo, jestem pielęgniarką i w swojej codziennej praktyce w Poradni Chirurgicznej Powiatowego Szpitala w Mińsku Mazowieckim zajmuję się pacjentami z ranami przewlekłymi. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, jakim jest pandemia COVID-19, my pielęgniarki zajmujące się pielęgnacją rany trudno gojącej się musimy wspierać naszych pacjentów w szczególny sposób. Teraz potrzebują oni pomocy i poczucia bezpieczeństwa bardziej niż kiedykolwiek.