Organizacja opieki nad chorymi z zespołem stopy cukrzycowej. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

The organization of health care of patients wih diabetic foot syndrome. Guidelines of Polish Wound Management Association 

Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Arkadiusz Jawień | Maciej Sopata | Marek Kucharzewski | Maria T. Szewczyk | Mariusz Kózka | Anna Korzon-Burakowska | Olgierd Rowiński | Piotr Szopiński | Grzegorz Oszkinis | Michał Staniszic | Leszek Masłowski | Marzenna Bartoszewicz | Leszek Czupryniak | Janusz Krzymień | Waldemar Karnafel | Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz | Piotr Liszkowski | Aleksandra Araszkiewicz | Sabina Tęcza

⇒ BEATA MROZIKIEWICZ-RAKOWSKA Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 28 38, Fax: (22) 599 13 38

Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

Dr hab. n. med. Maciej Sopata, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej

Prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego oraz Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Dr n. med. Mariusz Kózka, Klinika Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Naczyniowej 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie

Dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska, Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński, II Zakład Radiologii Klinicznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński, Klinika Chirurgii Naczyniowej Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr n. med. Michał Staniszic, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr n. med. Leszek Masłowski, Oddział Angiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr hab. n. med. Janusz Krzymień, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr n. med. Piotr Liszkowski, Poradnia Stopy Cukrzycowej, Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu

Dr hab. n. med Aleksandra Araszkiewicz, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Mgr Sabina Tęcza, Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR20015011

LECZENIE RAN 2015;12(3):83–112