Ostra biegunka infekcyjna u dzieci

Acute gastroenteritis in children

Magdalena Urbańska | Hanna Szajewska

Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Magdalena Urbańska Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Działdowska 1, 01-184 Warszawa, Tel./Fax: (22) 452 33 09

Wpłynęło: 10.10.2013

Zaakceptowano: 28.10.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013058

Forum Zakażeń 2013;4(5):307–311

Streszczenie: Ostra biegunka infekcyjna jest definiowana jako zmiana konsystencji stolca i/lub wystąpienie ≥3 luźnych lub wodnistych stolców w ciągu 24 godzin. U dzieci najczęstszą przyczyną ostrej biegunki są zakażenia rotawirusowe. Nowe dane wskazują, że w krajach, w których szeroko stosuje się szczepienia przeciwko rotawirusom, zakażenia są częściej wywoływane przez norowirusy. W praktyce klinicznej zwykle nie ma potrzeby wykonywania badań laboratoryjnych, w tym badań mikrobiologicznych stolca. Podstawową metodą leczenia jest podawanie doustnego płynu nawadniającego (DPN) oraz żywienie. Hospitalizacji i nawadniania dożylnego wymagają tylko najciężej chorujące dzieci. Jako uzupełnienie leczenia można rozważyć stosowanie probiotyków o udowodnionym działaniu (np. Lactobacillus GG, Saccharomyces boulardii), smektynu dwuoktanościennego lub racekadotrylu. Stosowanie leków przeciwwymiotnych (wyjątek może stanowić ondansetron) oraz hamujących perystaltykę jelitową nie jest zalecane. Tylko w wyjątkowych przypadkach wskazane jest zastosowanie antybiotykoterapii.

Słowa kluczowe: doustny płyn nawadniający, dzieci, leczenie, nawadnianie, niemowlęta, ostra biegunka

Abstract: Acute gastroenteritis is defined as a decrease in the consistency of stools (loose or liquid) and/or an increase in the frequency (typically 3 or more in 24 hours), with or without fever or vomiting. In children, rotavirus is the most common pathogen. Investigations, including microbiological stool testing, are generally not needed. Oral rehydration and regular feeding are two key treatment options. Hospitalization and intravenous rehydration are indicated in the most severe cases only. Drugs are generally not necessary. However, probiotics with documented efficacy (e.g. Lactobacillus GG, Saccharomyces boulardii), smectite, or racecadotril may be considered as an adjunct to rehydration. Antiemetics (with exception of ondansetron) or antimotility drugs should not be used. Antibiotics should be given only exceptionally.

Key words: acute diarrhea, children, infants, oral rehydratation solution, rehydration, treatment