Owrzodzenie goleni z powodu niedokrwienia krytycznego
Wioletta Smosna
WIS-MED Sieradz
Do leczenia zgłosił się pacjent (lat 59) po wielokrotnych zabiegach endowaskularnych i operacyjnych tętnic kończyn. W dniu 28 czerwca 2018 roku u mężczyzny wykonano bypass udowo-piszczelowy lewy z odwróconej GSV (ang. great saphenous vein, żyła odpiszczelowa) oraz PTA (ang. percutaneous balloon angioplasty, przezskórna angioplastyka balonowa) pnia piszczelowo-strzałkowego oraz tętnicy piszczelowej przedniej i tylnej. Pacjent został wypisany do domu 6 lipca 2018 roku. Do gabinetu zgłosił się 11 lipca 2018 roku z owrzodzeniem okrężnym goleni lewej. Rana częściowo była pokryta czarną, a pod nią rozpływną martwicą, natomiast od brzegów ziarniną ze stanem zapalnym. Rana z dużym surowiczo-ropnym wysiękiem. Kończyna obrzęknięta i bardzo bolesna. Po częściowym chirurgicznym oczyszczeniu rany zastosowano leczenie: Microdacyn®, Suprasorb® G, UrgoClean® Ag, a jako opatrunek wtórny wykorzystano gazę. Zalecono zmianę opatrunku co 2 dni.