Owrzodzenie palców stóp w przebiegu zarostowo-zakrzepowego zapalenia naczyń

Grażyna van Deurse

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Rzeszowskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej

Mężczyzna (lat 33) z zarostowo-zakrzepowym zapaleniem żył. W rozpoznaniu owrzodzenie palców obu stóp. Leczony od 2011 roku w różnych poradniach dermatologicznych i chirurgicznych. U pacjenta było prowadzone leczenie grzybicy palców. Stosowano różne maści. W chwili gdy doszło do otwarcia się ran i pojawienia się martwicy tkanek, chory został skierowany do Poradni Chirurgii Ogólnej, następnie do Poradni Leczenia Ran, a docelowo do Poradni Chirurgii Naczyniowej, gdzie zgłosił się w 2017 roku.