Patomechanizm uszkodzeń wątroby wskutek zakażeń HCV

Pathogenesis of liver damage due to HCV infection

Szymon Kierat1 | Urszula Demkow1, 2

1 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
2 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szymon Kierat Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, Tel.: (22) 317 95 11

Wpłynęło: 23.10.2015

Zaakceptowano: 09.11.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015061

Forum Zakażeń 2015;6(6):397–401

Streszczenie: Stworzenie modelu mysiego HIL, zawierającego wszczepione hepatocyty ludzkie, umożliwia obserwację molekularną zakażenia HCV (ang. hepatitis C virus, wirus zapalenia wątroby typu C) oraz HCV-specyficznej odpowiedzi immunologicznej wraz ze zmianami patologicznymi w wątrobie. Kluczową rolę w patofizjologii włóknienia i marskości wątroby wydaje się odgrywać dysregulacja procesów śmierci i regeneracji hepatocytów. W pracy przedstawiono rolę czynników warunkujących procesy apoptozy i regeneracji w wątrobie.

Słowa kluczowe: apoptoza, regeneracja, uszkodzenie wątroby, zakażenie HCV

Abstract: Creation of humanized mouse model HIL included human hepatocytes make possible molecular observation of HCV (hepatitis C virus) infection, HCV-specific immune response and HCV-associated disease pathologies. New insights in HCV-induced hepatocellular injury, differential gene expression and regenerative pathways have recently revealed a different pattern of progression to irreversible parenchymal liver damage. In this paper the influence of important apoptotic and antiapoptotic factors in chronic HCV-mediated liver injury and cirrhosis was present.

Key words: apoptosis, HCV infection, liver injury, regeneration