PCD – przyrządy do kontroli procesu sterylizacji

PCD – equipment for control of the sterilization process

Katarzyna Domrzalska1 | Jarosław Domrzalski2

ORCID*: 0000-0001-7081-7807 | 0000-0002-9181-9614

1 Centralna Sterylizatornia Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
2 Sekcja Sterylizacji Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Katarzyna Domrzalska Centralna Sterylizatornia, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, e-mail: domrzalskakasia@wp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 18.06.2020

Zaakceptowano: 08.07.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020019

Forum Zakażeń 2020;11(3):149–151

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono informacje dotyczące systemu monitorowania procesu sterylizacji. Zaprezentowano budowę i zasadę działania przyrządu testowego procesu (PCD). Przytoczono przykłady i zasadność stosowania PCD w procesie sterylizacji.

Słowa kluczowe: kontrola i monitorowanie procesu sterylizacji, przyrząd testowy procesu

Abstract: The authors present a system used for monitoring the sterilization process. The construction and operation of the process challenge device (PCD) are presented. Examples and validity of using PCD in the sterilization process are cited.

Key words: control and monitoring of the sterilization process, process test instrument