Pęknięcia implantów piersi – krótki przegląd literatury i opis przypadków klinicznych

Breast implant rupture – literature review and case reports

Maciej J. Mazurek | Andrzej Krajewski | Elżbieta Młyńska-Krajewska | Mateusz Knakiewicz | Krzysztof Piorun | Marta Markowska | Kaja Kaczyńska

ORCID*: 0000-0003-4710-1282 | 0000-0002-2485-2115 | 0000-0002-8439-9121 | 0000-0002-4690-9741 | 0000-0002-8176-957X | 0000-0001-8287-7786 | 0000-0002-9728-0672

Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach

Maciej J. Mazurek Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice, e-mail: maciek.j.mazurek@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 26.11.2018

Zaakceptowano: 10.12.2018

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2018011

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(2):51–55

Streszczenie: Powiększanie piersi przy pomocy implantów silikonowych należy do najczęściej przeprowadzanych operacji w ramach chirurgii plastycznej. Jednym z możliwych późnych powikłań po zabiegach augmentacji lub rekonstrukcji jest uszkodzenie protezy piersi. W niniejszej pracy przedstawiono cztery przypadki kliniczne uszkodzenia protez piersiowych – zarówno po procedurach rekonstrukcji chirurgicznej, jak i chirurgii estetycznej piersi.

Słowa kluczowe: implanty piersi, rezonans magnetyczny, uszkodzenie, wyciek

Abstract: Breast augmentation with silicone-gel implants is one of the most commonly performed plastic surgery procedures. Breast implant rupture is one of the possible late complications after both augmentation and reconstruction procedures. In this paper, we would like to discuss 4 case reports of silicone-gel implant rupture following reconstructive and cosmetic breast
surgery.

Key words: breast implants, damage, leakage, MRI