Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(1):1-54

O Polskim Towarzystwie Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki


PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(1):1–2

 

Zalecenia dotyczące pielęgnowania pacjenta leczonego w oddziale intensywnej terapii – Zapobieganie VAP


PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(1):3

 

Zalecenie Grupy Roboczej do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO w sprawie wytycznych pielęgnacji dróg oddechowych u pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie leczonych w oddziale intensywnej terapii


PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(1):5–12

 

Zalecenie Grupy Roboczej do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO w sprawie wytycznych pielęgnacji jamy ustnej u pacjentów dorosłych leczonych w oddziale intensywnej terapii


PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(1):13–20

 

Zalecenie Grupy Roboczej do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO w sprawie rejestru i analizy zdarzeń niepożądanych


PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(1):21–22

 

Antybiotykoterapia u chorych leczonych w oddziale intensywnej terapii

Antibiotic therapy in intensive care unit patients


Urszula Zielińska-Borkowska

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(1):23–29

 

Ocena przydatności prognostycznej IL -6 w reakcji zapalnej

The evaluation of IL-6 prognostic usability in case of inflammatory reaction


Marek Wojtaszek | Elżbieta Mach-Lichota | Dorota Ozga

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(1):31–38

 

Pielęgniarka anestezjologiczna – kierownik bloku operacyjnego

Nurse anesthetist – manager of operating theater


Iwona Charyło

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(1):39–44

 

Zatrucie tlenkiem węgla – opis przypadku

Carbon monoxide poisoning – a case report


Paweł Juzal

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(1):45–48

 

Sprawozdanie z XII Kongresu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego „Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych celów rozwoju”

12–14 czerwca 2014 roku, Kraków


PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(1):49

 

Stanowisko Stowarzyszeń Pielęgniarskich w Polsce na spotkaniu w Krakowie w dniu 13.06.2014 roku podczas XII Kongresu Pielęgniarek Polskich


PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(1):50

 

VI Kongres Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek Intensywnej Terapii, Hiszpania, 2015

6th European federation of Critical Care Nursing associations Congress, spain, 2015


PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(1):51–54

Evereth Publishing