Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(3):125–155

Kompetencje EfCCNa dla europejskich pielęgniarek intensywnej opieki


Komitet Edukacji Europejskiej Federacji Towarzystw Pielęgniarek Intensywnej Opieki (EfCCNa) (2013): David Waters (Wielka Brytania) Anne Kokko (Finlandia) | Heike Strunk (Niemcy) Evanthia Georgiou (Cypr ) | Maria Hadjibalassi (Cypr ) Drago Satosek (Słowenia) | Karin Klas (Austria)

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(3):127–134

 

Zadania i rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z hiperamonemią

The nurses tasks and role in care of patients with hyperammonemia


Aleksander Wiśniewski | Joanna Czołnowska | Andrzej Piotrowski | Aleksandra Pawlak

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(3):135–140

 

Za i przeciw intensywnej terapii

Intensive care – pros and cons


Urszula Zielińska-Borkowska

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(3):141–144

 

Odpowiedzialność prawna oraz dokumentacja medyczna pielęgniarki anestezjologicznej

Legal liability and medical records of anesthetic nurse


Kinga Rudnik

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(3):145–148

 

Sprawozdanie z IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki


PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(3):149–152

Z wizytą w Norwegii

Sprawozdanie z programu wymiany pielęgniarek intensywnej terapii EfCCNa


PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(3):153–155

Evereth Publishing