Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(4):155–184

Badanie jakości życia chorych objętych programem mechanicznej wentylacji domowej

Quality of life in patients covered by the program of home mechanical ventilation


Małgorzata Knap | Urszula Sęk

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(4):155–164

 

Zastosowanie hipotermii głowy u noworodków w zamartwicy okołoporodowej – doświadczenia własne

The use of head hypothermia in neonates after perinatal asphyxia – own experience


Aneta Kubisa | Agata Trafalska

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(4):165–169

 

Procedury dezynfekcji skóry na oddziale intensywnej terapii medycznej dorosłych i dzieci jako profilaktyka zakażeń szpitalnych – przegląd światowej literatury

Skin disinfection procedures on intensive care unit for adults and children as the prevention of hospital infections – review of the world literature


Aleksandra Mączyńska

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(4):177–180

 

Sepsa – 2015

Sepsis – 2015


Urszula Zielińska-Borkowska

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(4):177–180

 

ECMO jako część nowoczesnej intensywnej terapii u pacjentów z niewydolnością oddechową

ECMO as a part of modern intensive therapy for patients with respiratory failure


Marek Wojtaszek | Elżbieta Mach-Lichota | Dorota Ozga | Beata Horeczy | Kazimierz Widenka

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(4):181–184

Evereth Publishing