Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(1):1–47

Ocena poziomu bólu porodowego – doniesienie wstępne

Analgesia and assessment of the level of pain – preliminary report


Karina Krupa | Dagmara Kasica | Marek Wojtaszek | Dorota Ozga | Edyta Niemczyk

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(1):1–5

 

Żywienie kliniczne w intensywnej terapii

Clinical nutrition of critically ill patients


Aleksandra Gostyńska | Katarzyna Dettlaff | Kinga Szczepanek

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opieki 2017;3(1):7–13

 

Pielęgnowanie pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym w oddziale intensywnej terapii

Evereth Publishing
Right Menu Icon