Podchloryny – skuteczność w leczeniu ran

Hypochlorites – their effectiveness in wound treatment

Mirosława Dzikowska | Katarzyna Wojtas | Maria Kózka

ORCID*: 0000-0002-1866-7255 | 0000-0003-3171-9352 | 0000-0002-5165-6929

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Mirosława Dzikowska Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, ul. Kopernika 25, 31-501 Kraków, e-mail: miroslawa.dzikowska@uj.edu.pl

Wpłynęło: 19.09.2020

Zaakceptowano: 30.09.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020026

Forum Zakażeń 2020;11(4):201–205

Streszczenie: W leczeniu ran, a zwłaszcza ran przewlekłych, wykorzystuje się środki, które warunkują proces ich gojenia poprzez oczyszczanie, zapobieganie rozwojowi infekcji, a także wspomaganie ziarninowania i naskórkowania. Wielolekowa oporność wynikająca ze stosowania antybiotyków w leczeniu ran kierunkuje dalsze badania w obszarze skutecznych i dobrze tolerowanych preparatów ponadtlenkowych. Brak rozwoju oporności na środki antyseptyczne, uszkadzające nieodwracalnie patogeny, stanowi obiecującą perspektywę potencjału antyseptycznego leczenia ran. Antyseptyki, z uwagi na skuteczność, dobrą tolerancję oraz bezpieczeństwo znajdują coraz szersze zastosowanie w badaniach – od in vitro do klinicznych. W niniejszej pracy dokonano przeglądu badań w zakresie skuteczności zastosowania podchlorynów w procesie gojenia ran.

Słowa kluczowe: leczenie, podchloryny, rany

Abstract: In the treatment of wounds, especially chronic wounds, agents are used that condition the process of their healing by cleansing, preventing the development of infection, as well as supporting granulation and epithelialization. Multi-drug resistance resulting from the use of antibiotics in the treatment of wounds is directing further research into effective and well-tolerated antiseptics. The lack of development of resistance to antiseptics, irreversibly damaging pathogens, is a promising prospect of the antiseptic potential of wound healing. The effectiveness of well-tolerated agents from this group and the safety of their use is increasingly used in research from in vitro to clinical trials. The aim of the study was to review the available literature on the effectiveness of the use of hypochlorites in wound healing.

Key words: hypochlorites, treatment, wounds