Podchloryny w leczeniu owrzodzeń. Fakty i mity

Hypochlorites in the treatment of ulcers. Facts and myths

Elżbieta Szkiler

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu, ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg, e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

Wpłynęło: 16.08.2017

Zaakceptowano: 12.09.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017052

Forum Zakażeń 2017;8(4):285–289

Streszczenie: Związki ponadtlenkowe są zbliżone składem do produkowanych przez tkanki  związków tlenkowych. Ze względu na niską cytotoksyczność, wysoki stopień biozgodności  i szeroki zakres działania przeciwbakteryjnego stanowią dobrą alternatywę dla innych preparatów  antyseptycznych – zarówno w leczeniu owrzodzeń, jak i w zapobieganiu zakażeniu miejsca  operowanego (ZMO).

Słowa Kluczowe: kwas podchlorawy, podchloryny, preparaty ponadtlenkowe

Abstract: Compounds with superoxide composition are similar to the oxide compounds  produced by tissues. Low cytotoxicity, high biocompatibility and a wide range of antimicrobial  activity make them good alternatives to other antiseptic products for the treatment of ulcers  and prevention of SSI (surgical site infection).

Key Words: hypochlorites, hypochlorous acid, superoxide preparations