Tick bite and a risk of tick-borne enceph alitis. How to avoid bites and illness

Joanna Zajkowska

Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok, Tel.: (85) 740 95 14, Fax: (85) 740 95 15

Wpłynęło: 10.04.2015

Zaakceptowano: 25.04.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015020

Forum Zakażeń 2015;6(2):103–109

Streszczenie: W wielu krajach obserwuje się wzrost zapadalności na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Przyczyn tego stanu upatruje się w zmianach klimatu oraz zachowań ludzi (wzrost popularności sportów weekendowych), a także w poprawie systematycznej rejestracji przypadków zachorowań. Najczęściej wybieraną lokalizacją przez kleszcze na ciele człowieka są łydki. Ryzyko pokłucia przez te pajęczaki zmniejsza założenie odpowiedniego ubrania oraz stosowanie repelentów, jednak w przypadku KZM najskuteczniejsze jest szczepienie. Szczepienia są zalecane wszystkim osobom będącym w grupie ryzyka zachorowania. Indywidualne wskazania pozwala ustalić ankieta oceniająca zachowania związane z ryzykiem pokłucia przez kleszcze oraz regiony, w których może występować KZM.

Słowa kluczowe: kleszczowe zapalenie mózgu, pokłucie przez kleszcze, ryzyko, szczepienie

Abstract: In many countries there is an increase in the incidence of tick-borne encephalitis (TBE), caused by climate change, changes in human behavior (increased popularity of sports weekend), improving the systematic registration of cases of TBE. Most often attacked part of the body is calf. Bites are reduced by appropriate clothing, repellents used, but the most effective is vaccination. Vaccination is recommended to all who are put at risk for the disease. Questionnaire of individual risk assessment is very helpful. This is the combination of the human activity associated with the risk of tick bite and a place where TBE vires is present.

Key words: risk, tick bite, tick-borne encephalitis, vaccination

Udostępnij

Evereth Publishing