Poprawa warunków pracy pielęgniarek w Oddziale Intensywnej Terapii

HWE4CCN Erasmus+ Strategic partnerships key action 2 sector: KA202

Dorota Ozga | Beata Penar-Zadarko | Monika Borzuchowska | Beata Dobrowolska | Paweł Witt | Aleksandra Gutysz-Wojnicka

Numer projektu: 2019-1-CY01-ΚΑ202-058401
Koordynator projektu:
Cyprus Nurses and Midwives Association
Pozostali partnerzy:
Universitat Internacional de Catalunya, Hiszpania
Croatian Nurses Society of Anesthesia, Reanimation, Intensive Care and Transfusion, Słowenia,
Media Partners SRL, Rumunia
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-CY01-KA202-058401

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2019;5(3):81