Potencjał chorobotwórczy epidemicznego szczepu Escherichia coli O104:H4

The potential disease epidemic strain of Escherichia coli O104:H4

Beata M. Sobieszczańska | Urszula Kasprzykowska | Anna Duda-Madej | Anna K. Duda | Michał Turniak

Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Beata M. Sobieszczańska Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 13 08, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 16.02.2012

Zaakceptowano: 02.03.2012

Forum Zakażeń 2012;3(1):17–23

Streszczenie: Niezwykła plastyczność genetyczna pałeczek Escherichia coli jest przyczyną pojawiania się nowych, patogennych szczepów, odpowiedzialnych za epidemie. Aktualnym przykładem patogenu powstałego na drodze horyzontalnego transferu genów jest szczep E. coli O104:H4, który w Niemczech w okresie od 9 maja do 22 czerwca 2011 roku spowodował zakażenie u 3792 osób i zgon 42. U 781 zakażonych rozwinął się hemolityczny zespół mocznicowy (HUS). Na liczbę klinicznie poważnych przypadków i ofiar śmiertelnych tej epidemii miało wpływ wiele czynników, omówionych w niniejszym artykule.

Słowa kluczowe: czynniki wirulencji, Escherichia coli, serotyp O104:H4, żywe niehodowlane formy bakterii (VBNC)

Abstract: The extraordinary genetic plasticity of Escherichia coli is the cause of the emergence of new pathogenic strains responsible for epidemics. A current example of the pathogen evolved by horizontal gene transfer is a strain of E. coli O104:H4, which from 9th May to 22nd June 2011 in Germany caused the infection in 3792 and the death of 42 individuals. As many as 781 individuals developed hemolytic uremic syndrome (HUS). The number of clinically severe cases and deaths from the epidemic was influenced by many factors, discussed in this article.

Key words: Escherichia coli, serotype O104:H4, viable non-culturable bacteria (VBNC), virulence factors