Potencjalna rola greliny w leczeniu ran

Prospective role of ghrelin in wound healing

Kinga Szczerba1 | Michał Janerka1 | Paweł Jonczyk2 | Magdalena Potempa2 | Beata Kandefer 2| Marek Kucharzewski3

 

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 Studium Doktoranckie, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Marek Kucharzewski Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, e-mail: kucharzewskimarek@poczta.onet.pl

Wpłynęło: 20.05.2017

Zaakceptowano: 28.09.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017023

Leczenie Ran 2017;14(4):135–139

Streszczenie: Grelina, 28-aminokwasowy peptyd, jest hormonem odgrywającym kluczową rolę w regulacji uczucia głodu i sytości. Wpływ na metabolizm ustroju wykazuje również poprzez regulację wydzielania innych hormonów, m.in.: hormonu wzrostu, ACTH, kortyzolu, IGF-1, glukagonu. Ponadto, w wyniku oddziaływania na receptor GHS-R1a w tkankach układu pokarmowego oraz śródbłonka naczyń wielu narządów, grelina ujawnia swoje działanie cytoprotekcyjne oraz antykachektyczne. Odkrycie to skłoniło badaczy do przyjrzenia się temu hormonowi w aspekcie jego udziału w procesie gojenia ran. Efekty badań potwierdziły te przypuszczenia. Istnieje zatem szansa wykorzystania w przyszłości greliny w praktyce klinicznej.

Słowa kluczowe: efekt przeciwzapalny, grelina, rany przewlekłe

Abstract: Ghrelin, an 28-amino acid peptide, is a hormone that plays an important role in regulation of hunger and satiety. It controls the metabolism of the human organism by inhibition or stimulation of secretion of other hormones, such as growth hormone, ACTH, cortisol, IGF-1 or glucagon. By stimulating the GHS-R1a receptor in the tissues of the digestive system and endothelium of blood vessels of several body organs ghrelin reveals its cytoprotective and anti-cachectic effect. This finding led scientists to see ghrelin as a potential factor involved in wound healing. Research results confirm the hypotheses, this way creating a chance for the use of ghrelin in future clinical practice.

Key words: anti-inflammatory effect, chronic wounds, ghrelin