Powikłania we wczesnym okresie pooperacyjnym po wyłonieniu stomii – martwica śluzówki

Grażyna Majewska

Poradnia Stomijna w Białymstoku

Stomia jest chirurgicznym wyłonieniem części przewodu pokarmowego lub układu moczowego na powierzchnię powłok brzusznych. Wyróżnia się trzy rodzaje stomii: kolostomia obejmuje jelito grube, ileostomia – jelito cienkie oraz urostomia – układ moczowy. Wiodącym postępowaniem pielęgnacyjnym jest indywidualny dobór sprzętu stomijnego, dającego pacjentowi poczucie pewności i bezpieczeństwa, oraz zapewnienie dostępu do odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie samopielęgnacji stomii.