Prawne aspekty inżynierii tkankowej w leczeniu oparzeń w Polsce

Legal aspects of tissue engineering in the treatment of burns in Poland

Agnieszka Klama-Baryła1, 2 | Wojciech Łabuś1, 3, 4 | Małgorzata Kraut1 | Diana Kitala1, 2 | Michał Szapski 1 | Wojciech Smętek1 | Marek Kucharzewski1, 5

ORCID*: 0000-0001-6631-1387 | 0000-0003-2108-9270 | 0000-0002-8523-8477 | 0000-0003-0573-0507 | 0000-0002-5586-0812 | 0000-0001-5359-1818 | 0000-0001-7950-679X

1 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich
2 Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
3 Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
4 Wyższa Bielska Szkoła im. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
5 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Agnieszka Klama-Baryła Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, e-mail: aklama@clo.com.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 29.04.2019

Zaakceptowano: 12.05.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019014

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(2):43–47

Streszczenie: Leczenie oparzeń i ran przewlekłych, w którym wykorzystywane są np. przeszczepy skóry i komórek, lub określone produkty inżynierii tkankowej narzucają na lekarza konieczność znajomości obowiązujących przepisów prawnych krajowych oraz europejskich w tym zakresie. Przepisy te regulują kwestię bezpieczeństwa i transparentności stosowanych procedur oraz określają obowiązki lekarza. W pracy omówiono aspekty prawne obowiązujące w Polsce w tym zakresie.

Słowa kluczowe: inżynieria tkankowa, prawo

Abstract: Treatment of burn and chronic wounds, during which e.g. skin and cell transplants or particular products of tissue engineering are used, obligates medicine doctors to be familiar with the applicable national and European provisions concerning this subject matter. These provisions apply both to the matter of safety and transparency of procedures and to delineation of responsibilities of medicine doctors. This paper described the legal aspects of tissue engineering applicable in Poland.

Key words: law, tissue engineering