Preparaty oparte na kwasie nadoctowym w dezynfekcji wysokiego poziomu

Parameters of preparations based on peracetic acid in high level disinfection

Emilia Szumska | Krzysztof Kłusewicz

Emilia Szumska „Medilab”, ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, Tel.: (85) 747 93 00, Fax: (85) 747 93 12

Wpłynęło: 19.11.2012

Zaakceptowano: 12.12.2012

Forum Zakażeń 2012;3(4):217–219

Streszczenie: Prawidłowa dekontaminacja wyrobów medycznych wielorazowego użytku wymaga opracowania skutecznej metody ich mycia i dezynfekcji. Powtórne zastosowanie sprzętu medycznego ma spełniać podstawowe warunki bezpieczeństwa epidemicznego, aby chronić pacjentów i personel przed zakażeniami. Dezynfekcja wysokiego poziomu zapewnia poziom czystości mikrobiologicznej sprzętu, który jest akceptowalny i najbardziej zbliżony do efektów sterylizacji, ale ostatecznie nie może jej zastąpić. Wśród preparatów dedykowanych do dezynfekcji wysokiego poziomu znalazły się te oparte na kwasie nadoctowym (PAA). Kwas nadoctowy charakteryzuje się doskonałymi właściwościami biobójczymi ze zdolnością usuwania biofilmu. Niska toksyczność PAA oraz bardzo dobre właściwości użytkowe sprawiły, iż zdobywa on coraz szersze uznanie w środowisku medycznym.

Słowa kluczowe: dekontaminacja wyrobów medycznych, dezynfekcja wysokiego poziomu, kwas nadoctowy, preparaty dezynfekcyjne

Abstract: Proper decontamination of reusable medical devices requires the development of effective methods of cleaning and disinfection. Repeated use of medical device has to provide the basic epidemiologic requirements how to protect patients and medical staff from nosocomial infections. High-level disinfection makes the highest possible microbiological protection to the equipment which could not be sterilized. Among the preparations, dedicated to high-level disinfection are the products based on the peracetic acid (PAA). Peracetic acid has excellent biocidal properties with the effective ability to remove biofilm. Low toxicity of PAA and very good properties provide that it makes wider recognitions in medical enviroment.

Key words: disinfectants, high level disinfection, medical devices decontamination, peracetic acid