Procedury podologiczne wspomagające leczenie chorób paznokci i skóry stóp u osób chorych na cukrzycę

Podological procedures supporting toenail and foot skin conditions treatment in diabetic persons

Aleksandra Osińska1 | Monika Marglewska2 | Katarzyna Kordus1

ORCID*: 0000-0001-9775-4631 | 0000-0002-7106-7830 | 0000-0001-8060-9315

1 Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
2 Indywidualna Praktyka Ortopodologiczna w Bydgoszczy

Katarzyna Kordus
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu,
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań,
tel.: 61 655 85 85,
fax: 61 655 85 70

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 03.09.2021

Zaakceptowano: 20.09.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2021020

Forum Leczenia Ran 2021;2(4):151–168

Streszczenie: Cukrzyca jest chorobą wyniszczającą, powodującą destrukcję w całym organizmie, w tym również w skórze. Biorąc to pod uwagę, istotna jest szczegółowa edukacja pacjenta w zakresie właściwego wykonywania czynności higienicznych oraz pielęgnacyjnych. Stosowanie się do niniejszych zasad stanowi profilaktykę powstania zespołu stopy cukrzycowej. Celem artykułu było opisanie zasad higieny, samokontroli stóp oraz stosowania preparatów pielęgnacyjnych i prawidłowo dobranych zabiegów profesjonalnych w gabinecie podologicznym u pacjentów cierpiących na cukrzycę.

Słowa kluczowe: choroby paznokci i skóry stóp, cukrzyca, defekty paznokci i skóry stóp, procedury podologiczne

Abstract: Diabetes is a crippling condition causing destruction in different body areas, including the skin. Taking this into consideration, it is important for the patient to be educated in the rules of proper personal hygiene and care. Following these rules prevents the occurrence of diabetic foot syndrome. The aim of this paper is to describe hygenerules , foot self-examination, the use of foot care products, and the use of correctly selected professional procedures at an outpatient podology office in the management of diabetic patients.

Key words: diabetes, toenail and foot skin conditions, toenail and foot skin defects, podological procedures