Procedury przerywające drogi transmisji bakterii opornych na antybiotyki. Część 1. Izolacja pacjenta, badania przesiewowe, higiena rąk

Procedures reducing transmission of multidrug-resistant organisms. Part 1. Isolation of patients, detection of MDRO, hand hygiene

Katarzyna Jermakow | Małgorzata Fleischer | Magdalena Pajączkowska

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Katarzyna Jermakow Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: 71 784 12 75, Fax: 71 784 01 17, e-mail: katarzyna.jermakow@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 17.11.2017

Zaakceptowano: 20.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017065

Forum Zakażeń 2017;8(6):421–427

Streszczenie:

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się szczepów wielolekoopornych (MDRO) w środowisku szpitalnym wymaga działań specjalistów różnych dziedzin medycznych, tj.: lekarzy, personelu pielęgniarskiego, epidemiologów, mikrobiologów, a nawet pacjentów. Tylko ścisłe przestrzeganie strategii przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się MDRO może skutkować sukcesem w postaci redukcji zakażeń wywołanych przez szczepy wielolekooporne. Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie obowiązujących w Polsce strategii ograniczających transmisję MDRO.

SŁOWA KLUCZOWE: drobnoustroje wielolekooporne, strategie zapobiegania, transmisja MDRO

Abstract:

Preventing the spread of multidrug-resistant organisms (MDRO) in a hospital environment requires a joint effort of specialists in various medical fields, ie.: physicians, nurses, epidemiologists, microbiologists and patients. Only strict adherence to the MDRO prophylaxis strategy will succeed in reducing the infections caused by multidrug resistant strains. The aim of this work was to remind medical staff in Poland of the strategies limiting the transmission of MDRO.

KEY WORDS: MDRO transmission, multidrug-resistant organism, preventing strategies