Profesor Ludwik Hirszfeld (1884–1954) – wybitny uczony, humanista i patriota W 130. rocznicę urodzin, W 60. rocznicę śmierci

Doctors’ criminal liability for medical errors

Kazimierz Kochman

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego w Jabłonnie, Polska Akademia Nauk, ul. Instytucka 2, 05-110 Jabłonna, Tel.: (22) 756 33 00, Fax: (22) 756 33 02

Wpłynęło: 10.05.2014

Zaakceptowano: 30.05.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014029

Forum Zakażeń 2014;5(6):327–330