Profilaktyka nawracających infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci. Czy potrafimy rozwiązać problem?

Prevention of recurrent upper respiratory tract infections in children. Can we solve the problem?

Teresa Bis-Oleniacz

Oddział Otolaryngologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, Tel.: (22) 815 70 92

Wpłynęło: 20.03.2015

Zaakceptowano: 13.04.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2015018

Forum Zakażeń 2015;6(2):85–89

Streszczenie: Nawracające infekcje górnych dróg oddechowych (ang. upper respiratory tract infections – URTIs) występują powszechnie na całym świecie, głownie w populacji dziecięcej. Stanowią istotny problem kliniczny z powodu częstości występowania oraz zwiększonego ryzyka powikłań bakteryjnych. Ze względu na koszty leczenia, częste przerwy w edukacji przedszkolnej lub szkolnej dziecka oraz absencję rodziców chorych pacjentów w pracy, są także istotnym problemem socjoekonomicznym. W profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych stosuje się wiele preparatów. W pracy przedstawiono wyniki badań klinicznych oceniających skuteczność najczęściej stosowanych metod profilaktyki nawracających URTIs, z uwzględnieniem najnowszych doniesień dotyczących probiotycznego szczepu Streptococcus salivarius K12.

Słowa kluczowe: cynk, immunostymulatory, nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, pleuran, probiotyki, witamina D

Abstract: Recurrent upper respiratory tract infections (URTIs) are common worldwide and represent very important problem in daily clinical practice especially in children, because of their frequency and possibility of bacterial complication. They are also socioeconomic problem because of cost, interrupted child’s education and parents’ work absence. Several drugs have been used in the prevention of recurrent upper respiratory tract infections. The paper presents data of clinical trials that evaluate the efficacy of this prevention methods with the last data of probiotic strain Streptococcus salivarius K12.

Key words: immunostimulators, pleuran, probiotics, recurrent upper respiratory tract infections, vitamin D, zinc