Profilaktyka przeciwodleżynowa i pielęgnacja skóry u chorego przebywającego na oddziale intensywnej terapii

Pressure ulcer prophylaxis and skincare in the intensive care unit setting

Elżbieta Szkiler

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu, ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg, e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

Wpłynęło: 10.10.2017

Zaakceptowano: 09.11.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017030

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(4):193–197

Streszczenie:

Prawidłowa profilaktyka przeciwodleżynowa zmniejsza występowanie odleżyn u pacjentów z zaburzeniami  zdrowia. Niewydolność krążenia oraz niewydolność oddechowa towarzyszące chorym na oddziałach intensywnej opieki  medycznej (OIOM) zwiększają znacznie ryzyko powstawania owrzodzeń odleżynowych. Postępowanie pielęgnacyjne, dobór środków do pielęgnacji skóry, odpowiedniego materaca czy sposobu żywienia mogą istotnie zmniejszyć częstotliwość rozwoju odleżyn u pacjentów przebywających na OIOM.

Słowa kluczowe: odleżyny, profilaktyka, skóra

Abstract:

Proper pressure ulcer prophylaxis reduces the occurrence of bed sores in patients with impaired overall health status. Circulatory and respiratory failure associated with patients hospitalized at the intensive care units (ICU) significantly increases the risk of pressure ulcers. Nursing care, the use of appropriate skincare products and mattresses or the way patients are fed, can dramatically reduce the number of pressure ulcers in ICU.

Key words: pressure ulcers, prophylaxis, skin