The program of oral hygiene as prevention of pneumonia in mechanically ventilated patients

Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska

Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego, Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,
80-210 Gdańsk, Tel.: (58) 349 19 84

Wpłynęło: 20.05.2016

Zaakceptowano: 14.06.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2016011

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(2):57–60

Streszczenie: W niniejszej pracy omówiono, jak ważną rolę odgrywa mobilność chorego oraz program wczesnego uruchamiania w pięciu krokach przeprowadzany w oddziale intensywnej terapii (OIT), a także w jaki sposób poprawia się jakość życia pacjenta OIT, który został odpowiednio wcześnie uruchomiony.

Słowa kluczowe: odleżyny, progresywna mobilizacja, uruchamianie pacjenta, VAP

Abstract: Flora of the mouth and dental plaque is complex and contains Gram-positive and Gram-negative bacteria and fungi. These pathogens, when translocated into the respiratory system, may cause ventilator-associated pneumonia. The aim of this work is to present the current principles of oral care in intubated and mechanically ventilated patients.

Key words: chlorhexidine, hygiene, ventilator-associated pneumonia

Udostępnij

Evereth Publishing