A plastic surgery odyssey – nature and technology combined – how far we advanced in the last 15 years, and what is to come?

Chirurgia plastyczna – połączenie natury i technologii. Jak daleko zaszliśmy w ciągu ostatnich 15 lat i co ma nadejść?

Marek Paul

Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Lower Silesian Trauma Center in Wroclaw, 2, Fieldorfa Str., PL-54049 Wroclaw, e-mail: marek.adam.paul@gmail.com, ORCID: 0000-0003-3474-9063

Received: 10.12.2018

Accepted: 28.12.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2018014

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(4):107–113

Abstract: Fifteen years ago, Thomas Mustoe wrote a pivotal article lauding new technologies and their impact on plastic surgery over the last 25 years. His intricate discussion has inspired us to ask a similar question: what new technologies have emerged in the last 15 years, and how are they impacting the field of plastic surgery today? The development of pocket technologies gives us an opportunity to offer consults and provide medical advice remotely. Augmented-reality such as Google Glass® or HoloLens® expand our abilities to perform procedures with real-time data streaming in any location. Critical innovations are not only being made in how we interact with patients but also what materials and methods we use. Silk, a traditional clothing material is being transformed to provide greater strength and biological capacities. Through the implementation of novel negative-pressure wound therapies, we also change models of treatment. In the era of microsurgery, the traditional reconstructive ladder has become “an elevator” with novel strategies promoting the efficiency and efficacy of surgical procedures. These advances have influenced our approach to surgery, and impacted our perception of the case, operating room setup, and attempt to predict flap perfusion. New technologies, such as 3D planning software and 3D printing, are also opening up new surgical horizons. New developments presented in this paper are about a fraction of those created over the last 15 years. Such advancements have not only changed the way we operate but have a potential to create new surgical approaches, techniques, and guidelines in the future.

Key words: 3D printing, innovation, materials, new devices, new technologies, plastic surgery, smartphone applications, technology, training

Streszczenie: Thomas Mustoe 15 lat temu opublikował wybitną pracę na temat nowych technologii w chirurgii oraz ich wpływu na dziedzinę chirurgii plastycznej w ostatnich 25 latach. Artykuł ten zainspirował Autora niniejszej publikacji do zadania podobnego pytania: jakie nowe technologie powstały w ostatnich 15 latach i jaki mają one dzisiaj wpływ na chirurgię plastyczną? Rozwój miniaturyzacji elektroniki dał możliwość konsultowania i doradzania pacjentom na odległość. Rozszerzona rzeczywistość, taka jak Google Glass® czy HoloLens®, może potencjalnie wpływać na zwiększenie zdolności człowieka do przeprowadzania zabiegów, z równoczasowym przesyłaniem danych z wybranej lokalizacji. Oprócz istotnych innowacji dotyczących sposobu komunikacji z pacjentem i technologii cyfrowych, nastąpiła dynamizacja w stosowaniu chirurgicznych biomateriałów oraz metod. Przykładowo jedwab, tradycyjny materiał do wyrobu ubrań, został przetworzony na materiał o niezwykłej wytrzymałości, podatności na remodeling oraz posiadający szerokie możliwości biologiczne. Dzięki implementacji nowoczesnych urządzeń wykorzystujących podciśnienie w terapii ran zmieniono modele i sposób leczenia ran zarówno ostrych, jak i przewlekłych. W związku z tym, że obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój mikrochirurgii, dalszy rozwój leczenia rekonstrukcyjnego daje zamiast „drabiny” – „windę rekonstrukcyjną”, oferując nową strategię leczenia, stawiającą na wydajność procedur mikrochirurgicznych. Ciągły, dynamiczny rozwój wpływa na podejście człowieka do chirurgii plastycznej, odciska piętno na percepcji leczenia, wyposażenia sali operacyjnej i nadzorowaniapłatów mikrochirurgicznych. Dzięki przenikaniu inżynierii i medycyny, nowe technologie – takie jak planowanie i drukowanie 3D – otwierają nowe horyzonty w chirurgii rekonstrukcyjnej. Przedstawiony zarys rozwijających się metod i technologii w ostatnich 15 latach jest tylko wycinkiem dynamicznego rozwoju chirurgii plastycznej. Opisane innowacje nie tylko wpłynęły na dzisiejsze techniki operacyjne, lecz także dały możliwość powstania nowych metod operacyjnych i wytycznych stanowiących drogę rozwoju w przyszłości.

Słowa kluczowe: aplikacje na smartfony, chirurgia plastyczna, druk 3D, materiały, nowe technologie, nowe urządzenia, technologie, trening