Analizator iFlash 1800

Piotr Kacprzyk

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, p.krawczyk@biomaxima.com

Forum Zakażeń 2020;11(2):111–113

Immunochemiczny analizator iFlash 1800 wykorzystuje metodę detekcji bezpośredniej chemiluminescencji CLIA z zastosowaniem fazy stałej testu w postaci paramagnetycznych cząsteczek. Reakcja opiera się na użyciu substratu chemiluminescencyjnego, którym jest ester akrydyny. Sprzęt jest w stanie przeprowadzić do 180 oznaczeń na godzinę, a umożliwia to ciągły dostęp do odczynników, prób i materiałów zużywalnych. Pierwszy wynik testu uzyskiwany jest po 12 minutach. Wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski produktów firmy YHLO jest BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie.