Bordetella pertussis – stary i jednocześnie nowy patogen zakażeń dróg oddechowych

Bordetella pertussis – new infections with an old respiratory tract infections pathogen

Joanna Nowicka | Adriana Janczura

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adriana Janczura Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: 71 784 13 01, Fax: 71 784 01 17, e-mail: adriana.janczura@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 16.08.2017

Zaakceptowano: 04.09.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017046

Forum Zakażeń 2017;8(5):363–372

Streszczenie:

Pomimo stosowania szczepień ochronnych, w ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost zakażeń wywoływanych przez Bordetella pertussis. Infekcje te mogą dotyczyć osób w każdym wieku, ale grupą najbardziej narażoną na ciężkie, zagrażające życiu zakażenia są dzieci poniżej 3. miesiąca życia. Wzrost liczby infekcji wywoływanych przez B. pertussis, szczególnie u osób dorosłych, skłonił Autorów do podjęcia tego tematu. W pracy dokonano szczegółowej charakterystyki mikroorganizmu oraz przedstawiono sytuację epidemiologiczną krztuśca zarówno w Polsce, jak i na świecie. Omówiono diagnostykę, a także metody prewencji zakażeń wywołanych przez pałeczkę krztuśca.

SŁOWA KLUCZOWE: Bordetella pertussis, krztusiec, szczepienia ochronne

Abstract:

Despite vaccinations, recent years have shown a significant increase in infections caused by Bordetella pertussis. These infections affect people of all ages, but it is children under 3 months which are exposed to the risk of serious, life threatening diseases. The increase in infection rates, particularly in adults, motivated the Author to write a paper on this subject, which includes an in-depth characterization of the microorganism and of the epidemiological situation of pertussis in Poland and across the world. Diagnostic and prevention methods are also discussed.

KEY WORDS: Bordetella pertussis, pertussis (whooping cough), vaccinations