Borelioza z Lyme. Diagnostyka laboratoryjna, trudności i wyzwania

Lyme borreliosis. Challenges and difficulties of laboratory diagnosis

Joanna M. Zajkowska | Justyna Dunaj

Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Joanna M. Zajkowska Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok, Tel.: (85) 740 95 14, Fax: (85) 740 95 15

Wpłynęło: 29.07.2013

Zaakceptowano: 15.08.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013042

Forum Zakażeń 2013;4(4):241–249

Streszczenie: Rozpoznanie boreliozy z Lyme opiera się na rozpoznaniu klinicznym oraz immunoserologicznym potwierdzeniu zakażenia B. burgdorferi. Potwierdzenia laboratoryjnego nie wymaga jedynie wczesna postać boreliozy – rumień wędrujący. Standardem diagnostycznym jest metoda dwustopniowa, polegająca na zastosowaniu testu o mniejszej swoistości i dużej czułości (ELISA lub EIA), a następnie wykonaniu testu metodą western blot (WB), immunoblot (IB) lub multiplex. Istotnym problemem klinicznym jest odsetek wyników dodatnich u osób klinicznie zdrowych, a także długie utrzymywanie się przeciwciał po zakończeniu leczenia i ustąpieniu objawów chorobowych. Testy bezpośrednie – hodowla oraz metoda PCR (ang. polymerase chain reaction) mają liczne ograniczenia. Leczenie boreliozy – zgodnie z obowiązującymi standardami – trwa od 10 do 28 dni. W profilaktyce ważna jest rzetelna ocena ryzyka zachorowania.

Słowa kluczowe: ELISA, immunoblot, laboratoryjna diagnostyka boreliozy, PCR, standardy diagnostyczne, western blot

Abstract: The diagnosis of Lyme disease is a combination clinical diagnosis with laboratory immunoserologic confirmation. Laboratory confirmation is not required in the form of erythema migrans. The diagnostic standard is it 2-tier testing. First it is use of a test that has less specificity and high sensitivity, ELISA or EIA, and then performing the test, western blot (WB), immunoblott (IB) or multiplex. Clinical problem is the percentage of positive results in healthy persons, and the persistence of the antibody after treatment and resolution of symptoms. Direct-culture tests and PCR (polymerase chain reaction) are numerous limitations. Treatment takes 10 to 28 days, in accordance with the accepted standards. Extremely important in preventive actions seem to reliably estimate the risk.

Key words: diagnostic standards, ELISA, immunoblot, laboratory diagnosis of Lyme boreliosis, PCR, western blot