Centralna sterylizatornia – w szpitalu czy poza szpitalem?

Should the central sterilization department be in-hospital or outsourced?

Joanna Włodarczyk-Rajska

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, e-mail: joannawlodarczyk@gazeta.pl

Wpłynęło: 02.11.2017

Zaakceptowano: 20.11.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017061

Forum Zakażeń 2017;8(5):397–399

Streszczenie:

Za organizacją centralnej sterylizatorni (CS) w strukturach szpitala przemawia fakt, iż wszystkie oddziały zabiegowe – w tym blok operacyjny – wykorzystują dużą ilość sterylnego sprzętu. Odpowiednie zlokalizowanie sterylizatorni skraca czas transportu narzędzi, a dzięki połączeniu działów za pomocą wind proces ten może odbywać się bezobsługowo.

SŁOWA KLUCZOWE: dekontaminacja, szpitalna sterylizatornia, usługi

Abstract:

One of the facts that justifies having an on-site central sterilization (CS) department is that all surgical wards and operating theaters consume a large amount of sterile equipment. Proper location of the central sterilization department reduces the time needed to transport surgical instruments and if there is straight connection of this department with the operating theater by lifts, the whole process can be fully automated.

KEY WORDS: decontamination, hospital central sterilization department, sterilization services