Centralne dostępy żylne w oddziałach intensywnej terapii – indywidualizacja lokalizacji, sprzęt, możliwe powikłania i problemy

Central venous access in the intensive care unit – location in patients with vascular anomalies , techniques and methods, complications and problems

Mariusz Jednakiewicz | Jakub Nicpoń | Wioletta Jamrozy-Stokłosa

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

⇒ Wioletta Jamrozy-Stokłosa, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

Wpłynęło: 20.03.2017

Zaakceptowano: 30.04.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017004

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(1):23–30

Streszczenie:

Centralny dostęp dożylny w anestezjologii i intensywnej terapii osiągany jest z zastosowaniem centralnych cewników naczyniowych czasowych oraz permanentnych. Różnorodność cewników naczyniowych przyczynia się do rozszerzania zakresu ich stosowania. Ze względu na rożne techniki anestezjologiczne oraz rodzaje dostępu naczyniowego lista możliwych powikłań jest długa. W celu zmniejszenia liczby powikłań i poprawy komfortu pracy anestezjologa korzysta się z ultrasonografii, dzięki której możliwe jest uzyskanie bezpiecznego dostępu nawet w przypadku istnienia anomalii naczyniowych. Z centralnym dostępem naczyniowym wiąże się również ryzyko zakażeń, które można zredukować, wprowadzając rekomendacje zapobiegania infekcjom związanym z obecnością cewnika.

Słowa kluczowe: anestezjologiczne techniki, centralny dostęp dożylny, ultrasonografia, zakażenia związane z obecnością cewnika

Abstract:

Central venous access (CVA) in the intensive care unit is acquired through temporary and permanent venous catheters. Because there is a wide choice of catheters, they are more commonly used. There is a broad range of possible complications depending on the technique and type of access. In order to reduce the risk of complications and improve overall comfort of the physician, anesthesiologists are equipped with an ultrasound device, which facilitates a fast and easy access to the vascular system. CVA is associated with the risk of central line-associated bloodstream infection (CLABSI). It can be reduced if we follow the recommendations for the prevention of CLABSI.

Key words: anesthesiological techniques, central line-associated bloodstream infection, central venous access, ultrasound method