Clinical application of MRI diagnostics in BCC operations of the medial eye canthus – a case study

Kliniczne zastosowanie diagnostyki rezonansu magnetycznego w operacjach BCC przyśrodkowego kąta oka – opis przypadku

Piotr Klimeczek1 | Michał Lis2 | Anna Chrapusta2

ORCID*: 0000-0003-1094-4788 | 0000-0001-5751-7092 | 0000-0002-7820-974X

1 Department of Diagnostic Imaging, Ludwik Rydygier Memorial Specialist Hospital, Krakow, Poland
2 Malopolska Burns and Plastic Surgery Center, Ludwik Rydygier Memorial
Specialist Hospital, Krakow, Poland

Anna Chrapusta
Malopolska Burns and Plastic Surgery Center,
Ludwik Rydygier Memorial Specialist Hospital, Krakow,
1 Złotej Jesieni Str., PL-31826 Krakow,
e-mail: anna.chrapusta@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 10.02.2021

Zaakceptowano: 25.02.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2021003

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2021;9(1):19–22

Abstract: Basal cell carcinoma (BCC) is the most common malignant skin neoplasm. Imaging modalities, such as ultrasound and contrast-enhanced magnetic resonance imaging are valuable in diagnosing and staging BCC. This case report aims to demonstrate contrast-enhanced magnetic resonance imaging features in the pre-operative assessment of BCC infiltrate tissues in the medial periorbital area. MRI results are presented alongside intraoperative assessment and histopathology examination results.

Key words: basal cell carcinoma, Eyecatcher, magnetic resonance imaging

Streszczenie: Rak podstawnokomórkowy (BCC) jest najczęstszym złośliwym nowotworem skóry. Metody obrazowania, takie jak ultrasonografia i obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego ze wzmocnieniem kontrastowym, są przydatne w diagnozowaniu i określaniu stopnia zaawansowania BCC. Niniejszy opis przypadku ma na celu przedstawienie cech obrazowania metodą rezonansu magnetycznego ze wzmocnieniem kontrastowym w przedoperacyjnej ocenie tkanek naciekających BCC w środkowej części okołooczodołowej. Wyniki rezonansu magnetycznego przedstawiono wraz z oceną śródoperacyjną i wynikami badań histopatologicznych.

Słowa kluczowe: Eyecatcher, rak podstawnokomórkowy, rezonans magnetyczny