Czy większość ma zawsze rację? Znaczenie konsensusu filadelfijskiego w zapobieganiu, rozpoznawaniu i leczeniu zakażeń okołoprotezowych

Is the majority always right? The importance of the international consensus meeting on periprosthetic joint infection in the prevention, diagnosis and treatment of periprosthetic infections

Arkadiusz Janusz1 | Marzenna Bartoszewicz2

ORCID*: 0000-0002-3976-4329 | 0000-0002-6542-2525

1 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Arkadiusz Janusz
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu, ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, Tel.: 71 306 45 55, e-mail: ortopeda@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.12.2018

Zaakceptowano: 08.01.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018063

Forum Zakażeń 2018;9(6):379–383

Streszczenie:

Konsensus filadelfijski (The International Consensus Meeting on Periprosthetic Joint Infection – ICM Philly) to potężna baza wiedzy o zapobieganiu, diagnostyce i leczeniu powikłań infekcyjnych po zabiegach ortopedycznych z użyciem implantów – w szczególności endoprotezoplastyk stawów. W pracy zaprezentowano podstawowe informacje z tego zakresu, wątpliwości oraz odniesienia do praktycznych sytuacji klinicznych.

Słowa kluczowe: biofilm, konsensus filadelfijski 2018, zakażenia miejsca operowanego, zakażenie okołoprotezowe

Abstract:

Abstract: The International Consensus Meeting on Periprosthetic Joint Infection (ICM Philly) is a powerful knowledge base on the prevention, diagnosis and treatment of infectious complications after orthopedic procedures using implants – in  articular arthroplasty. The work presents basic information in this field, as well as uncertainties and references to practical clinical situations.

Key words: biofilm, ICM Philly 2018, periprosthetic joint infection, surgical site infection