Dalbawancyna – nowe możliwości leczenia zakażeń w onkohematologii

Dalbavancin – providing new options for treating infections in oncohematology

Lidia Gil1 | Iwona Hus2 | Agnieszka Pluta3 | Jan Styczyński4

ORCID*: 0000-0003-0700-3637 | 0000-0002-6096-4093 | 0000-0001-8551-7452 | 0000-0002-3158-119X

1 Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2 Zakład Transplantologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Katedra i Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
4 Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy

Lidia Gil Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, Tel.: 61 854 93 63, Fax: 61 854 93 56, e-mail: lidia.gil@skpp.edu.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 11.12.2018

Zaakceptowano: 22.12.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018059

Forum Zakażeń 2018;9(6):349–354

Streszczenie:

Zakażenie stanowi jedno z najpoważniejszych powikłań u chorych leczonych z powodu nowotworów hematologicznych. Odcewnikowe zakażenia łożyska naczyniowego u pacjentów z uszkodzeniem odpowiedzi humoralnej i komórkowej, leczonych w przebiegu nowotworów układu krwiotwórczego i limfatycznego, są istotnym wyzwaniem współczesnej onkohematologii. Obecnie ważnym problemem jest pojawienie się patogenów opornych na antybiotykoterapię. Dalbawancyna jako nowy antybiotyk lipoglikopeptydowy, wykazujący aktywność przeciwko patogenom opornym na metycylinę i wankomycynę, może przyczynić się do poprawy skuteczności leczenia. Zastosowanie skutecznej terapii zakażeń w populacji chorych onkologicznych przekłada się na wzrost skuteczności terapii przeciwnowotworowej.

Słowa kluczowe: dalbawancyna, zakażenia bakteryjne, zakażenia związane z obecnością cewnika

Abstract:

Infections are among the most serious complications in patients treated for hematological neoplasms. Catheter-related infections of the vascular bed and their treatment in patients with an impaired humoral and cellular response, who are suffering from neoplasms of the hematopoietic and lymphatic systems, constitutes a challenge for modern oncohematology. The emergence of pathogens resistant to antibiotic therapy is a significant problem. Dalbavancin is a new lipoglycopeptide antibiotic, which is active against methicillin and vancomycin resistant pathogens and may improve treatment of catheter-related infections of the vascular bed. As a result, the catheter will not have to be removed and oncological therapy may continue with normal intensity.

Key words: bacterial infections, catheter-related infections, dalbavancin