Diagnostyka COVID-19 w praktyce klinicznej

Diagnosis of COVID-19 in the clinical practice

Marcin Kaczmarczyk1 | Justyna Słonka2

ORCID*: 0000-0002-2544-2126 | 0000-0001-7753-0657

1 Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Gilead Sciences Poland

Marcin Kaczmarczyk
Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. Zbożowa 12, 43-100 Tychy,
e-mail: marcin.kaczmarczyk@sum.edu.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 22.01.2022

Zaakceptowano: 31.01.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021031

Forum Zakażeń 2021;12(6):237–241

Streszczenie: COVID-19 pozostaje wiodącym zagrożeniem epidemicznym dla populacji światowej. Złotym standardem rozpoznawania choroby jest bezpośrednie wykrywanie RNA wirusa w próbkach, spośród których największe znaczenie kliniczne mają wymazy z nosogardzieli. Dodatkowo możliwe jest wykrywanie antygenów wirusa, których obecność w lepszym stopniu koreluje z okresem zakaźności, niż obecność RNA w teście PCR. Ponadto możliwe jest wykrywanie swoistych przeciwciał w klasach IgA, IgM oraz IgG, jednak testy serologiczne nie służą rozpoznawaniu wczesnego, aktywnego zakażenia. Duże nadzieje wiąże się z rozwojem testów typu Point-of-Care, które dadzą możliwość testowania poza placówkami medycznymi.

Słowa kluczowe: COVID-19, IgG, IgM, RT-PCR, SARS-CoV-2, serologia

Abstract: COVID-19 remains the leading epidemic challenge worldwide. The gold standard in the disease diagnosis is direct detection of viral RNA in samples, where nasopharyngeal swabs are clinically most relevant. In addition, it is possible to detect virus antigens, the presence of which correlates better with the period of infectivity than the presence of RNA in the PCR test. Moreover, specific antibodies in the IgA, IgM and IgG classes can also be detected, although serological tests are not suitable for recognizing an early, active infection. In fact, hopes are high for the development of Point-of-care tests which can be performed outside health care facilities.

Key words: COVID-19, IgG, IgM, RT-PCR, SARS-CoV-2, serology