Dwudziestolecie Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

XXth anniversary of the burn treatment center in Siemianowice Śląskie

Mariusz Nowak1 | Piotr Wróblewski1 | Piotr Sopolski1 | Marek Grabowski1 | Grzegorz Pomierny1 | Michał Werner1 | Agnieszka Klama-Baryła1 | Wojciech Łabuś1 | Marek Kucharzewski1, 2

1 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich
2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Piotr Wróblewski Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, Tel.: 32 735 74 44, e-mail: piotr.wroblewski@clo.com.pl ORCID: 0000-0001-7871-700X

Wpłynęło: 15.03.2019

Zaakceptowano: 28.03.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019010

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(1):1–3

Streszczenie: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich jest wiodącym ośrodkiem w Polsce, zajmującym się kompleksowym leczeniem urazów oparzeniowych i ran przewlekłych. Obecnie jest także jedną z  najnowocześniejszych placówek tego typu w Europie. W niniejszej pracy przedstawiono historię Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Słowa kluczowe: Centrum Leczenia Oparzeń, Siemianowice Śląskie

Abstract: Stanisław Sakiel Burn Treatment Centre in Siemianowice Śląskie is a leading medical facility in Poland which provides comprehensive treatment of burns and chronic wounds. It is also one of the most innovative facility of its type in Europe. This paper presents the history of the Burn Treatment Centre in Siemianowice Śląskie.

Key words: Burn Treatment Center, Siemianowice Śląskie