ECMO jako metoda nowoczesnej intensywnej terapii – opis przypadku

ECMO – a treatment method used in modern intensive case – a case study

Sabina Krupa | Hanna Krukowska-Sitek | Kazimierz Widenka

Klinika Kardiochirurgii – Pododdział Intensywnej Terapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Sabina Krupa Klinika Kardiochirurgii – Pododdział Intensywnej Terapii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi  Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, Tel.: 17 866 48 18, e-mail: sabinakrupa@o2.pl

Wpłynęło: 21.08.2017

Zaakceptowano: 15.09.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017017

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(3):171–174

Streszczenie:

ECMO to nowoczesna metoda wykorzystywana w intensywnej terapii. Mimo wielu zalet, jest obarczona powikłaniami i niebezpieczeństwami, jakie niesie ze sobą przebywanie na OIT. Zastosowanie techniki pozaustrojowego wspomagania krwi w wielu przypadkach stanowi ostateczność. Oprócz pracy lekarzy i perfuzjonistów, bardzo dużą rolę odgrywa opieka pielęgniarska. W niniejszym artykule przedstawiono studium przypadku pacjentki w ciężkim stanie ogólnym, która została poddana terapii ECMO. Materiał zebrano podczas codziennej pracy pielęgniarskiej na oddziale, na którym przebywała chora. Korzystano także z wyników badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

Słowa kluczowe: ECMO, krążenie pozaustrojowe, opieka pielęgniarska

Abstract:

 ECMO is a treatment method used in modern intensive care. Despite many advantages, it is still an invasive treatment that may result with many complications. ECMO is a method of extracorporeal blood support, which in many cases is a last resort. It requires effort of a multidisciplinary team of doctors, perfusionists and nurses. The patient described in the article is an example of use ECMO. The material collected during the daily work of nurses on the ward where the patient was admitted. Laboratory and other diagnostic tests were also used in this study.

Key words: ECMO, extracorporeal circulation, nursing care