Extensive hidradenitis suppurativa treatment with wide radical excision and skin grafting: a case report

Zastosowanie rozległego radykalnego wycięcia i przeszczepu skóry w leczeniu trądziku odwróconego (hidradenitis suppurativa): opis przypadku

Natalia Izabela Dąbrowska1 | Katarzyna Osiak1 | Jarosław Wejman2 | Artur Pasternak1, 3

1 Department of Plastic Surgery, Medical Centre for Postgraduate Education, Professor W. Orlowski Memorial Hospital, Warsaw, Poland
2 Department of Pathomorphology, Medical Centre for Postgraduate Education, Professor W. Orlowski Memorial Hospital, Warsaw, Poland
3 Department of Anatomy, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland

Artur Pasternak
Department of Anatomy,
Jagiellonian University Medical College,
Kopernika 12th Street, 31-034 Krakow, Poland,
phone: +48 12 422 95 11,
fax: +48 12 422 95 11,
e-mail: artur.pasternak@uj.edu.pl

Received: 09.12.2021

Accepted: 21.12.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2021019

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2021;9(4):107–110

Abstract: Acne inversa, also referred to as purulent apocrine gland inflammation (hidradenitis suppurativa – HS), is a chronic inflammation of the skin, causing painful and purulent lesions that usually appear in the areas with a large number of apocrine glands, such as axillae, inguinal regions and inframammary folds. This study involves the case of a 46-year-old woman suffering from the treatment resistant Hurley Stage III HS. The patient underwent a series of surgeries using wide radical excision of the entire involved tissue, as well as graft procedures to treat extensive HS lesions in various body areas. Numerous treatment modalities regarding HS have been established, although their effects are not permanent enough to prevent recurrence. Therefore, surgery is regarded as the most effective, or even the only effective treatment of severe HS. Nevertheless, following the standard pharmacological and surgical treatment, it is crucial to ensure optimization of the nutritional parameters, reduction of friction and pressure in the affected area, appropriate wound care, weight loss and smoking cessation.

Key words: acne inversa, hidradenitis suppurativa, surgery, wide excision

Streszczenie: Trądzik odwrócony, zwany również ropnym zapaleniem gruczołów potowych (łac. hidradenitis suppurativa – HS), to przewlekłe zapalenie skóry, wywołujące bolesne zmiany o charakterze ropnym, które zazwyczaj pojawiają się w miejscach o dużym zagęszczeniu gruczołów potowych, takich jak okolice pachowe, pachwinowe i fałdy podpiersiowe. W niniejszej pracy opisano przypadek 46-letniej pacjentki cierpiącej z powodu opornego na leczenie trądziku odwróconego, w stadium III wg. Hurleya. Pacjentka została poddana serii zabiegów chirurgicznych z zastosowaniem rozległego radykalnego wycięcia całej zmienionej chorobowo tkanki, a następnie przeszła szereg przeszczepów skóry w celu usunięcia rozległych zmian spowodowanych HS w różnych lokalizacjach. Opracowano wiele metod leczenia HS, jednak ich efekty nie są na tyle trwałe, aby zapobiec nawrotom choroby. Stąd też za najbardziej efektywną, jeśli nie jedyną skuteczną metodę leczenia ciężkiej postaci HS uważa się zabieg chirurgiczny. Co istotne, po przeprowadzeniu standardowego leczenia farmakologicznego i chirurgicznego decydujące znaczenie ma optymalizacja diety, zmniejszenie tarcia i ucisku na zmienionym chorobowo obszarze, odpowiednia pielęgnacja ran, utrata wagi i całkowita eliminacja palenia tytoniu.

Słowa kluczowe: hidradenitis suppurativa, rozległe wycięcie, trądzik odwrócony, zabieg chirurgiczny