Fungemia odcewnikowa o etiologii Candida tropicalis i Candida grabrata – opis przypadku

Catheter-related Candida tropicalis and Candida Grabrata fungemia – case report

Magdalena Sikora1 | Beata Sulik-Tyszka1, 2 | Grzegorz Niewiński3, 4 | Sylwia Jarzynka2, 5 | Paulina Walczak-Wieteska3, 4 | Marta Wróblewska1, 2

ORCID*: 0000-0003-4016-2007 | 0000-0001-5647-2443 | 0000-0003-1868-7990 | 0000-0002-9269-3494 | 0000-0003-0566-1265 | 0000-0002-9126-7442

1 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Zakład Mikrobiologii Centralnego Szpitala Klinicznego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3 II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
4 Oddział Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
5 Zakład Biologii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Grzegorz Niewiński Oddział Intensywnej Terapii, Centralny Szpital Kliniczny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: 22 599 13 67, Fax: 22 599 23 67, e-mail: gniewinski@spcsk.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 15.10.2019

Zaakceptowano: 18.11.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019051

Forum Zakażeń 2019;10(5):335–338

Streszczenie: Kandydemia jest jedną z najczęstszych infekcji szpitalnych, przebiegających z wysoką śmiertelnością. Zakażenia związane z centralnymi cewnikami żylnymi o etiologii grzybiczej mogą być pochodzenia endogennego (większość zakażeń Candida spp.) lub egzogennego. W opisywanym przypadku 65-letni pacjent był przyjęty do Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej z powodu powikłania choroby Leśniowskiego-Crohna – perforacji przewodu pokarmowego z kałowym zapaleniem otrzewnej. Z powodu pogarszającego się stanu ogólnego chory został przeniesiony do Oddziału Intensywnej Terapii. W posiewie krwi obwodowej i krwi z cewnika centralnego wyhodowano dwa szczepy z rodzaju Candida Candida tropicalis i Candida glabrata. W terapii zastosowano kaspofunginę w dawce 70 mg/dobę, a następnie w kolejnych dniach 50 mg/dobę. Zgodnie z wytycznymi IDSA, ESCMID oraz rekomendacji grup eksperckich w leczeniu fungemii i fungemii odcewnikowych o etiologii Candida tropicalis i Candida glabrata lekami pierwszego rzutu są echinokandyny.

Słowa kluczowe: Candida glabrata, Candida tropicalis, fungemia, leczenie inwazyjnych zakażeń grzybiczych

Abstract: Candidaemia is one of the most common healthcare-associated infections (HAIs), with up to 50% mortality. Central venous catheter-related bloodstream infections of fungal etiology may be of endogenous (majority of cases of Candida spp. infections) or exogenous origin. In the reported case, a 65-year-old man was admitted to the surgery ward with complications of the Leśniowski-Crohn’s disease – perforation of the intestine and faecal peritonitis. On admission, a central venous catheter and arterial line were inserted. Due to the worsening general condition, the patient was transferred to an intensive care unit. Culture of the blood samples obtained from the peripheral vein and through the central venous catheter revealed two strains of Candida spp. – Candida tropicalis and Candida glabrata. Caspofungin was administered in a dose of 70 mg/day, followed by 50 mg/day. Echinocandins are the drugs of choice in therapy of fungaemia and catheter-related fungal bloodstream infections of Candida tropicalis and Candida glabrata etiology, in accordance with the guidelines of the IDSA, ESCMID as well as expert groups’ recommendations.

Key words: Candida glabrata, Candida tropicalis, fungaemia, treatment of invasive fungal infections