Higiena ciała pacjenta – punkty krytyczne

Personal hygiene of the patient – critical points

Katarzyna Salik

1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu

2 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dla województwa dolnośląskiego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław

Wpłynęło: 30.08.2016

Zaakceptowano: 15.09.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2016013

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(3):83–86

Streszczenie:

Pacjent unieruchomiony jest narażony na liczne powikłania i zdarzenia niepożądane. Utrzymanie prawidłowej higieny ciała chorego unieruchomionego to codzienne zadanie zespołu pielęgniarskiego, a jednocześnie trudna i złożona procedura, którą należy przeprowadzać zgodnie z przyjętą kolejnością czynności mycia określonych części ciała oraz z wykorzystaniem bezpiecznych akcesoriów do toalety ciała (w tym misek). Szereg opublikowanych badań dokumentuje związek pomiędzy stosowaniem tradycyjnych misek do mycia pacjenta a przenoszeniem na niego patogenów. Środowisko szpitalne jest uznanym rezerwuarem drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia szpitalne (HAI), w tym patogenów wieloopornych. Podczas jednej z obserwacji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie przebadano mikrobiologicznie 1103 miski z 88 szpitali. Badanie wykazało, że 62,2% zbadanych misek było skażonych patogenami wywołującymi HAI. Gotowe pakiety ręczników do mycia, nawilżania i ochrony skóry to propozycja nowego standardu pielęgnacji skóry pacjentów unieruchomionych, zapewniającego osobom chorym komfort, czystość i ochronę – zarówno podczas codziennej toalety porannej, jak i w przypadku okresowych zanieczyszczeń.

Słowa kluczowe: higiena, pielęgnacja, profilaktyka zakażeń szpitalnych

Abstract:

The immobilized patient is exposed to different medical complications and adverse effects. It is a daily task for the nursing team to maintain the proper personal hygiene of the immobilized patient. Due to the fact that it is a complicated procedure, it must be conducted according to the accepted order of washing certain parts of the body by using different and secure accessories for the personal hygiene, namely the bowls. A series of published studies show the relationship between the traditional bowls to wash the patients, and the transmission of pathogens to the patient. The hospital environment is said to be the reservoir for numerous pathogens which are responsible for the hospital-acquired infections (HAI) and the multiple-resistant ones. Thanks to a thorough observation, 1103 bowls and 88 hospitals from the USA and Canada have been microbiologically tested. Moreover, 62.2% of the examined bowls were infected by pathogens which caused a lot of nosocomial infections. The new standard proposal for the skin care of the immobilized patient includes the packages of towels to wash, moisturize and protect the skin of such a patient. This idea provides a patient with comfort, cleanliness and protection during the daily personal hygiene and in case of various periodic pollution.

Key words: hygiene, nosocomial infection and its prophylaxis, nursing care