Higieniczna dezynfekcja rąk w walce z zakażeniami

Hygienic hand disinfection in the fight against infections

Beata Denisiewicz

ORCID: 0000-0003-2238-4490

Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup, ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup, e-mail: epidemiolog@szpital-kup.eu

Wpłynęło: 05.08.2019

Zaakceptowano: 22.08.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019037

Forum Zakażeń 2019;10(5):299–303

Streszczenie: Higieniczna dezynfekcja rąk zapobiega zakażeniom szpitalnym, a jej pomijanie lub niewystraczające dbanie o nią przez personel medyczny skutkuje transmisją patogenów z jednego pacjenta na drugiego lub na powierzchnie nieożywione, w tym sprzęt medyczny i przedmioty często używane przez pracowników szpitalnych, tj. długopisy i telefony komórkowe. W szpitalu do miejsc często zasiedlanych przez patogeny należą stanowiska do mycia rąk na oddziale. Najbardziej narażone na skażenie są uchwyty kranów. Prawidłową higienę rąk personelu utrudnia noszenie: pierścionków, zegarków i długich oraz sztucznych paznokci. Dowiedziono, że skóra pod pierścionkiem lub obrączką jest liczniej skolonizowana niż porównywalne obszary bez biżuterii, a noszenie zegarków lub bransoletek uniemożliwia prawidłową dekontaminację nadgarstków. Również długie, a zwłaszcza sztuczne paznokcie przyczyniają się do kolonizacji większej liczby bakterii, utrudniając tym samym skuteczną dekontaminację. Personel ma obowiązek wykonywać higieniczną dezynfekcję rąk oraz wszystkie inne czynności przy pacjencie z należytą starannością, tak aby zapewnić mu bezpieczną opiekę.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pacjenta, higieniczna dezynfekcja rąk, mikroflora skórna

Abstract: Hygienic hand disinfection prevents hospital infections. It can be however improperly performed or completely omitted, which leads to transmission of pathogens from one patient to another and onto surfaces including medical devices and often-used objects such as pens or cell phones. Presence of pathogens at handwashing stations is strong with faucet handles being the most contaminated. Rings, wristwatches, long and artificial nails negatively affect proper hand hygiene. The skin under the ring is colonized by a greater number of microorganisms compared to similar areas of the skin without jewellery. Wristwatches and bracelets make proper hand hygiene impossible. Long and most importantly artificial nails facilitate the colonization of a larger amount of bacteria, this way making proper hand hygiene impossible. Medical personnel are required to perform proper hand hygiene as well as other medical procedures with the highest degree of safety and care.

Key words: hygienic hand disinfection, skin microflora, patient safety