Impact of immunotherapy on wound healing in patients with melanoma
Wpływ immunoterapii na proces gojenia się ran u pacjentów cierpiących na czerniaka

Simona Michalčová1 | Władysław Gaweł2 | Martin Paciorek2

1 Department of Dermatology, University Hospital Ostrava, Czech Republic
2 Department of Plastic and Hand Surgery, University Hospital Ostrava, Czech Republic

Władysław Gaweł
Department of Plastic and Hand Surgery,
University Hospital Ostrava,
17. listopadu 1790/5,
708 00 Ostrava-Poruba,
e-mail: wbgawel@gmail.com

Received: 01.11.2022

Accepted: 19.11.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2022021

Forum Leczenia Ran 2022;3(4):149–151

Streszczenie: Czerniak stanowi prawie 2% wszystkich diagnoz nowotworowych i jest jednym z pięciu najczęściej stawianych diagnoz nowotworowych. Zachorowalność na czerniaka wzrasta w krajach, gdzie występuje jasna karnacja, osiągając w ciągu ostatnich 50 lat nawet 320% w samych Stanach Zjednoczonych. Chociaż podstawą leczenia czerniaka nadal pozostaje zabieg chirurgiczny, coraz więcej pacjentów poddawanych jest immunoterapii, która znacznie zmniejsza wskaźnik śmiertelności. Do najczęściej stosowanych leków należą inhibitory BRAF/MEK, które są  u prawie 50% pacjentów chorujących na czerniaka, natomiast inhibitory punktów kontrolnych są stosowane w celu przywrócenia równowagi immunologicznej dezaktywowanej przez promieniowanie UV. Oba te szlaki uczestniczą również w procesie gojenia się ran, dlatego niniejsze opracowanie przeglądowe skupia się na wpływie zastosowania tego typu leczenia na proces gojenia ran u pacjentów z czerniakiem.

Słowa kluczowe: czerniak, proces gojenia się ran, terapia lekami

Abstract: Melanoma accounts for almost 2% of all cancer diagnoses and is one of the five most common cancer diagnoses. The incidence of melanoma is on the increase in countries with fair complexion, reaching up to 320% in the USA alone over the past 50 years. Although surgical excision remains the cornerstone of melanoma treatment, more and more patients are treated using immunotherapy, which significantly reduces the mortality rate. Among the most commonly used drugs are the BRAF/MEK inhibitors, which are effective in almost 50% of melanoma patients, while the checkpoint inhibitors are used to restore immunosurveillance deactivated by the UV radiation. Both of these pathways are also involved in wound healing, therefore, in this review study we have focused on the effects of the aforementioned modes of treatment on wound healing in melanoma patients.

Key words: drug therapy, melanoma, wound healing