In vitro evaluation of the single and multispecies biofilm prevention capabilities of two wound irrigation solutions and a topical antiseptic

Ocena zdolności dwóch roztworów do irygacji rany oraz jednego antyseptyku do hamowania biofilmu jedno – i dwugatunkowego w warunkach in vitro

Samantha J. Westgate | Keith C. Cutting

Perfectus Biomedical, Daresbury Laboratories

⇒ Samantha J. Westgate Perfectus Biomedical, Daresbury Laboratories, Keckwick Lane, Daresbury WA4 4AD, Tel.: +44(0) 192 586 48 38

Received: 01.08.2014

Accepted: 22.08.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2014013

Leczenie Ran 2014;11(3):109–113

Abstract: Aim To investigate the biofilm prevention capabilities of 2 wound irrigation solutions and one topical antiseptic using single and mixed species in vitro assays. Material and methods A modified Calgary Biofilm Device (CBD) was used to determine the ability of 3 topical solutions (ActiMaris® (Quantum Medis), Prontosan® wound irrigation solution (B.Braun), and Octenisept ® (Schulke)) to prevent the development of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa single species and mixed species biofilms. Evidence of biofilm development was assessed at 30 minutes, 3 hours, 24 hours, 48 hours and 72 hours. Biofilm material was recovered by sonication and quantified using colony counts. Results No S. aureus attachment was reported at 30 minutes or 3 hour when samples were treated with the test agents. The topical antiseptic Octenisept ® prevented S. aureus biofilm growth for 72 hours, prevented P. aeruginosa biofilm growth up to 3 hours and continued to demonstrate multispecies biofilm inhibition at 72 hours. ActiMaris®, Prontosan® wound irrigation solution, did not prevent attachment of P. aeruginosa or mixed species biofilms. Conclusion If we accept the definition of a mature biofilm as one that has been forming for more than 10 hours, Octenisept® was the only solution that effectively prevented mature S. aureus biofilm development and mixed species biofilm development.

Key words: antimicrobial, biofilm, irrigation solution, wound

Streszczenie: Cel Określenie zdolności dwóch roztworów do irygacji rany oraz jednego antyseptyku do hamowania biofilmu jedno- oraz dwugatunkowego w warunkach in vitro. Materiał i metody Do oceny zdolności dwóch roztworów do irygacji rany oraz jednego antyseptyku do hamowania rozwoju biofilmów jedno- i dwugatunkowych tworzonych przez Staphylococcus aureus oraz Pseudomonas aeruginosa zastosowano zmodyfikowany zestaw płytkowy typu Calgary (ang. Calgary Biofilm Device). Po 30 minutach, 3 godzinach, 24 godzinach, 48 godzinach oraz 72 godzinach od rozpoczęcia inkubacji płytek pokrytych badanymi preparatami z zawiesiną drobnoustrojów przeprowadzano test na obecność biofilmu. Masa biofilmowa odrywana była z urządzenia Calgary za pomocą sonikacji, a następnie poddawana posiewom ilościowym. Wyniki Każdy z badanych preparatów wykazał zdolność do zahamowania tworzenia biofilmu S. aureus na płytkach Calgary w czasie wynoszącym 30 minut oraz trzy godziny od rozpoczęcia inkubacji z zawiesiną drobnoustrojów. W przypadku zastosowania antyseptyku Octenisept® (Schulke), obecności biofilmu S. aureus nie wykryto także po 72 godzinach. Antyseptyk hamował również rozwój biofilmu P. aeruginosa po trzech godzinach od aplikacji i rozwój biofilmu mieszanego po 72 godzinach. Roztwory do irygacji rany ActiMaris® (Quantum Medis), oraz Prontosan® (B.Braun) nie hamowały tworzenia biofilmu P. aeruginosa oraz biofilmu mieszanego. Wnioski Octenisept® jest jedynym z badanych preparatów zdolnym do hamowania dojrzałego (starszego niż 10 godzin) biofilmu S. aureus oraz biofilmu mieszanego, współtworzonego przez S. aureus oraz P. aeruginosa.

Słowa kluczowe: biofilm, rany, roztwory do irygacji, środki przeciwdrobnoustrojowe