Infekcje o etiologii Raoultella ornithinolytica – istotny czy marginalny problem na oddziałach szpitalnych. Przegląd dostępnej literatury i opis przypadków

Raoultella ornithinolytica infections – major or marginal problem at hospital wards. An overview of available literature and description of cases

Marta Szymanek1 | Marzenna Bartoszewicz2 | Anna Skóra-Wrąbel1 | Małgorzata Walas1 | Justyna Straszak-Trzeciak1

ORCID*: 0000-0003-0643-6414 | 0000-0002-6542-2525 | 0000-0003-4135-1109 | 0000-0002-9416-9936 | 0000-0002-0162-3096

1 Oddział Chorób Wewnętrznych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Marta Szymanek Oddział Chorób Wewnętrznych, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim, ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski, e-mail: szymanek.marta@wp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 27.11.2018

Zaakceptowano: 29.12.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018062

Forum Zakażeń 2018;9(6):369–372

Streszczenie:

 Zakażenia o etiologii Raoultella ornithinolytica nie są dobrze poznane i udokumentowane. Z powodu trudności diagnostycznych mogą być mylnie interpretowane jako zakażenia Klebsiella oxytoca. Celem niniejszej pracy była ocena rozpowszechnienia infekcji R. ornithinolytica i ustalenie, czy stwarzają one istotne zagrożenie szczególnie dla pacjentów z obniżoną odpornością. Na podstawie wybranych przykładów z literatury i własnych obserwacji ustalono, że zakażenia Raoultella ornithinolytica są rzadkie, występują szczególnie w grupie pacjentów obciążonych wielochorobowością i u osób z zaburzeniami odporności. Infekcje te zwykle łatwo poddają się leczeniu.

Słowa kluczowe: infekcje, Klebsiella oxytoca, Raoultella ornithinolytica, zaburzenia odporności

Abstract:

Abstract:

Raoultella infections are not well-known or thoroughly documented. Due to diagnostic difficulties, they might be misinterpreted as Klebsiella oxytoca infections. This paper aims to evaluate the spread of Raoultella ornithinolytica infections and determine whether they pose a substantial risk to patients with immunodeficiency. Based on selected examples from literature and own observations it was established that Raoultella ornithinolytica infections are rare, mainly affect patients with co-existing diseases and immunity disorders, and can be easily treated.

Key words: immunodeficiency, infections, Klebsiella oxytoca, Raoultella ornithinolytica