Jak uniknąć niepotrzebnej amputacji w przebiegu neuroartropatii cukrzycowej? Opis przypadku

How to avoid unnecessary amputation in the course of diabetic neuroarthropathy? A case report

Beata Mrozikiewicz-Rakowska1 | Magdalena Zdziebko1 | Łukasz Kołodziej2 | Monika Wojtasik3 | Maciej Słodkowski3 | Leszek Czupryniak1

1 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Beata Mrozikiewicz-Rakowska Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 03-242 Warszawa, Tel.: (22) 599 28 39

Wpłynęło: 20.06.2016

Zaakceptowano: 10.07.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2016014

Leczenie Ran 2016;13(3):91–96

Streszczenie: Diagnostyka różnicowa infekcyjnego zapalenia kości i neuroosteoartropatii u chorych z cukrzycą sprawia wiele trudności. Stosowane dotychczas metody diagnostyki obrazowej wydają się być niewystarczająco swoiste do podjęcia istotnych decyzji terapeutycznych. Aby leczenie było oparte na dowodach klinicznych, należy wykonać biopsję kości w celu oceny mikrobiologicznej i histopatologicznej. W niniejszej pracy przedstawiono sytuację kliniczną, w przypadku której oparcie się jedynie na wynikach badań obrazowych mogło nieuchronnie prowadzić do amputacji kończyny u młodej pacjentki.

Słowa kluczowe: biopsja kości, neuroartropatia, osteomyelitis, zespół stopy cukrzycowej

Abstract: Differentatial diagnosis between infectious bone inflammation and neuroosteoarthropathy among diabetic patients is troublesome. Hitherto applied medical imaging methods are not peculiar enough to make key therapeutic decisions. To obtain a clinical evidence and implement proper procedures, bone biopsy, as well as detailed histopathological examination should be performed. Presented case reports a situation, where imaging-only based diagnostic process could have led to limb amputation in a young patient.

Key words: bone biopsy, diabetic foot, neuroarthropathy, osteomyelitis