Leczenie zakażonych owrzodzeń goleni – opis przypadku

Katarzyna Podraza | Danuta Tulikowska | Przemysław Lipiński

Pracownia Leczenia Ran Centrum Medycznego ARGO w Łodzi

Pacjentka (lat 66) zgłosiła się do Pracowni Leczenia Ran w lipcu 2017 roku z powodu owrzodzeń obu goleni, istniejących od 11 lat. Kobieta była otyła, z niewyrównaną cukrzycą typu 2 (HbA1C – 10,3), nadciśnieniem tętniczym, migotaniem przedsionków (leczona acenokumarolem). Z powodu owrzodzeń pozostawała pod opieką poradni dermatologicznej i była kilkakrotnie hospitalizowana na oddziale dermatologicznym. Leczona miejscowo maściami (m.in.: Argosulfan®, Bedicort®, Alantan®) oraz okładami z Argentum nitricum. Doustnie stosowała Venoruton® i Aflavic®. Pacjentka odbyła 30 sprężeń w Ośrodku Tlenoterapii Hiperbarycznej, bez istotnego efektu klinicznego.